Informatii utile
despre Autorizatie

1

Bugetul

Inainte de a porni la drum, trebuie sa stiti cat de mult poti cheltui. In functie de bugetul prestabilit al casei, se aleg terenul (ca amplasament si dimensiune), precum si marimea casei

2

Alegerea Terenului

Suprafata terenului ar trebui sa fie de peste 500mp pentru a putea construi cam orice model de casa, fara constrangeri.  Inainte de a semna actele de vanzare-cumparare a terenului este recomandat sa va uitati pe Certificatul de Urbanism al terenului – un act obligatoriu intre documentele cerute de notar. Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi. Certificatul contine referinte despre:

  • Regimul de inaltime a constructiei;
  • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc) cota de inaltime la cornisa;
  • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare – (POT) – calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a – – terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit;
3

Tipul de casa construita

Cu totii  ne gandim la momentul in care ne mutam in casa.  Avantajele sunt nenumărate, dar cum alegem ceea ce ni se potriveşte este cel mai greu  După nevoi şi personalitate, cu ajutorul unui arhitect capabil să transpună în realitate dorinţele noastre.

4

Bransarea la retelele de utilitati

Construirea unei locuinte presupune nu numai timp si bani pentru achizitionarea terenului si construirea imobilului, dar si cheltuieli destul de mari pentru racordarea la retelele de utilitati.

5

Autorizatia de construire

Autorizatia de construire este acel act care confera dreptul de a construi un imobil. Conform legii de aprobare a OUG nr. 214/2008, procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii.

Autorizatia de construire se va emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

  • certificatul de urbanism;
  • dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informar actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  • documentatia tehnica – D.T.
  • avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;
  • dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.
  • Trebuie stiu ca o autorizatie de construire are o valabilitate de doi ani.
6

Dupa ce autorizatia de constructie a fost acordata

Se da startul lucrarilor. Santierul este cea mai complexa etapa in construirea unei case si de organizarea lui depind atat bugetul final, cat si calitatea viitoarei locuinte.  Ideal este sa mergi in fiecare zi pe santier, pentru  a inspecta lucrarile. Daca nu ai timp, rezerva-ti insa cateva inspectii obligatorii, in momentele cheie ale ridicarii locuintei: turnarea fundatiei, turnarea planseului, montarea acoperisului, realizarea scarii interioare, finisajele.

7

Receptia lucrarilor de constructie

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora reprezinta actul prin care investitorul atesta realizarea lucrarilor de constructii si prin care declara ca accepta sa preia lucrarile executate cu sau fara rezerve si ca acestea pot fi date in folosinta.

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.